Skrotnings service

En gang om måneden, eller efter nærmere aftale, afhenter vi så udstyret og kører det til vores forarbejdningsanlæg der ligger centralt placeret i Herning, Midtjylland. Fra det øjeblik udstyret er afhentet hos jer garantere vi at det bliver behandlet miljørigtigt korrekt, at jeres data bliver effektivt slettet fra samtlige hard- og ramdiske.

 

Processen, fra aflagt bærbar til genbrugelige råstoffer

Fra udstyret forlader jeres adresse gennemgår det en række behandlinger der ender med at de enkelte råstoffer, såsom jern, silicium, plastic, litium, adskilles og genbruges i produktionen af nyt udstyr. Hele vejen igennem processen foretages arbejdet af dygtige specialister med mange års erfaring fra branchen og et solidt miljø-kendskab.

 

Vi tror på 100% åbenhed hele vejen igennem, vi dokumenterer hver eneste skridt i processen, således kan i overfor både myndighederne, kunder og andre interessenter dokumenterer mængden af affald samt den miljømæssige påvirkning skrotningen af jeres udstyr har haft. Vi har ingen hemmeligheder, og slet ikke for vores kunder, i er derfor velkommen til at komme og inspicere arbejdet, både før, under og efter skrotningen.

 

Hvad betyder det for jer?

Når i som virksomhed har valgt Fragmentum ApS til håndtering af jeres IT- og Elektronikaffald, er i sikret at:

  • Jeres aflagte udstyr ikke dukker op på en strand i Ghana, på TVs bedste sengetid.
  • Virksomhedens data forsvinder, helt, fra det slettede udstyr.
  • I kan dokumentere, ifht. de grønne regnskaber, at jeres udstyr er forsvarligt afhændet.
  • Udstyret bliver behandlet korrekt, på samme måde, hver eneste gang.
  • -i har taget aktiv stilling til at jeres virksomhed vil være en del af løsningen på en af hvor tids største miljø-mæssige udfordringer.

 

Lovgivning i EU

Forbyder klassisk afbrænding af farlige affaldsstoffer, herunder brugt IT og elektronik udstyr. I Danmark betaler privat personer, over skatten, til de offentlige genbrugsstationer som tager sig af sikker destruktion af privates elektronik affald. Som virksomhed eller offentlig institution er i derimod selv forpligtet til at foretage miljørigtig destruktion af jeres udtjente udstyr. Det er ikke lovligt at forære dette til medarbejderne, aflevere det til forbrændingen, opbevare det selv eller på anden vis undlade at aflevere det til miljørigtig destruktion.

Bromeret flammehæmmere

Er en organisk kemisk forbindelse mellem et phenol derivat og grunstoffet brom(Br/35), bromerede flammehæmmere bruges ofte i plastikken i kabinetter til computere, monitorer, bundkort og kabler. Brommerede flammehæmmere har en række uheldige konsekvenser, de afdamper fra produkterne og indåndes af mennesker, hvor de forårsager fosterskader og kræft, samt ophobes i miljøet. EU Har forbudt en række af disse flammehæmmere og arbejder på at få flere forbudt.

Fluroserende Phosphor

Bruges blandt andet i CRT skærme, men anvendes også til fremstilling af sprængstoffer, nervegas og pesticider. Den Amerikanske flåde giver flg. guideline i forbindelse med håndtering af af CRT Skærme der indeholder Phosphor “Rør ALDRIG ved CRT Skærmens phosphor belægning: det er ekstremt giftigt! Hvis du bryder glasset, samles glasstykkerne sammen meget forsigtigt. Hvis du rører ved phosphoren skal du søge lægehjælp øjeblikkeligt”.

Comments are closed.