Om Fragmentum

Om os
Fragmentum blev etableret i 2012, centralt i midtjylland, Herning. Fragmentum er vokset fra en idé om, at genindvende affald til nye ressourcer, til et velfungerende koncept, som idag har successfulde samarbejder med det private erhvervsliv og offentlige instanser. Vi aftager aflagt IT udstyr, som bliver vurderet og behandlet efter hvordan det gør mest muligt gavn. Noget udstyr skrottes, hvor andet, til stor gavn, sælges videre til mindre bemidlet enten lokalt, eller i u-lande. Vores vision er at skabe et bæredygtigt alternativ, som skal strække sig langt ud i verden, og skabe de
forandringer der er behov for, og som vi brænder for.

Code of Conduct
Sociale, etiske og miljømæssige forhold i Fragmentum ApS
  • Vi ser skrot som en råvare, en fremtidig ressource og en god forretning.
  • Den vestlige verdens stigende “brug og smid vær” kultur efterlader stadig stigende mængder affald med potentiale for genbrug eller genindvinding af råvare.
  • Fragmentum indsamler og behandler primært It og elektronik skrot på ansvarlig vis med respekt for miljøet, mennesket og den enkelte råvare.
  • Fragmentum er en privateget kommercielt virksomhed med ambitionen at gøre “recycling” til en god forretning for Fragmentum, mennesket og miljøet.

 

  • Råvare skal udvindes under ordentlige forhold
  • Mængder af IT-skrot bliver i dag udvundet i 3. verdens lande, under kummerlige vilkår for arbejdskraften og stærkt forurenende for miljøet.
  • Fragmentum forholder sig til gældende dansk og europæisk miljølovgivning og arbejdsmarkeds regler i sit virke.
  • Sikkerhed over profil i alle processer.

 

  • Vi anderkender værdien udfaset IT-udstyr kan have i udviklingslande og vurdere og frasortere derfor brugbart udstyr som kan sælges videre til et “nyt liv” til gavn for både kunder, leverandøre og CO2 regnskabet.
  • Videresalg af Fragmenter til videreudvinding kun til ISO 14001 godkendte virksomheder.

Comments are closed.